Završena je prva faza izbora kandidata za regrute KBS-a

Ministarstvo Odbrane je od 11. februara 2019. do 22. februara 2019. godine otvorilo redovni konkurs za prijem 650 novih regruta u KBS-u. Na ovoj trci prijavljeno je ukupno 6759 osoba koje su ušli u prvu fazu testiranja.

Od prve faze testiranja, u pravednom, profesionalnom i transparentnom procesu evaluacije, na osnovu kriterijuma i standarda postavljenih za službu KBS-a, odabrano je 1029 kandidata da nastave trku dalje. Spisak kandidata objavljen je na zvaničnoj stranici Ministarstva Odbrane 17. aprila 2019. godine.

Svi oni koji su nezadovoljni prvom fazom testiranja i selekcije trebaju podneti pismene žalbe Odeljenju za Kadrove pri Ministarstvu Odbrane u kasarni "Adem Jashari" u Prištini do 26. aprila 2019. Godine, žalbe moraju biti podnesene u toku radnoih dana i unutar redovnog radnog vremena.

Sve žalbe će biti razmatrane u skladu sa zakonskim pravilima i procedurama. Svim podnosiocima žalbe će biti pružena prilika da vide rezultate svojih testova i da se upoznaju sa procesom evaluacije.

KBS obavlja sve dužnosti profesionalno, sa posvećenošću, čašću i najvišim Vojnim standardima.

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31