Počinje planska Konferencija terenskih vežbi “Eagle 7”

U prostorijama Kosovskih Bezbednosnih Snaga, odnosno u Ministarstvu Odbrane, danas je započeta je  planska Konferencija terenske vežbe "Eagle7". Očekuje se da će terenska vežba "Eagle 7" biti realizirana u junu 2020. godine i očekuje se da će to biti jedna od najvećih vežbi koju KBS organizira za svoje pripadnike.

Na ovoj konferenciji, pored nadređenih KBS-a koji su deo organizacije ove vežbe, prisustvovali su predstavnici lokalnih i međunarodnih institucija kao što su: Direktor Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijama, Sekretar Saveta bezbednosti, predstavnik Kosovske Policije, predstavnici prijateljskih međunarodnih država kao što su Albanija, Severna Makedonija, SAD, Nemačka, Turska, Italija, predstavnici NALT-a (Savetodavni i kontaktni tim NATO-a za KBS) i predstavnici KFOR-a.

Nakon toga reć je uzeo komandant Kopnenih Snaga, general brigade  Enver Cikaqi, koji je u njegovo ime i u ime ministra i komandanta KBS-a, pozdravio sve učesnike. General Cikaqi je dao neke smernice o provedbi Konferencije. "Upućujem vas da je rad usmeren i implementiran u skladu sa specifičnostima terenske vežbe "Eagle 7" kako bi se razradila sva pitanja koja su u interesu Konferencije i naših partnera. Takođe želim da napravim sve neophodne pripreme za ovu vežbu kako bi se dostigli svi profesionalni nivoi organizovanja terenskih vežbi sa međunarodnim predsednicima.

U ovoj vežbi, uz učešće međunarodnih država i naših sigurnosnih institucija, KBS ima za cilj postizanje ciljeva koji omogućavaju dalji razvoj na operativnom i taktičkom nivou.

Svrha ove konferencije, koja će biti završena 18. aprila 2019. godine, je izrada koncepta i nacrta plana terenske vežbe "Eagle 7" kako bi se unapredila i testirala spremnost i interakcija jedinica KBS-a u zajedničkim operacijama sa lokalnih i međunarodnih partnera u kriznim situacijama.

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31