Centar za Obuku o Potrazi i Spašavanju su podeljene certifikacije za učesnike naprednog kursa za Planinsku Potragu i Spašavanje

U kasarni "Novi Evropljani" u Pomozatinu, Centar za Obuku o Potrazi i Spašavanju je realizovala  svečane podele, sertifikacije kandidata za ućesnike u napredovnom kursu za Planinsku Potragu i Spašavanje.

Kurs naprednog nivoa uključuje, planinarenje, penjanje konopca, planinsku navigaciju i preživljavanja, prolazak doline i evakuaciju žrtava. Timovi su uključeni u vodeće spasilačke timove u ekstremnim uslovima, lokalizaciji i preseljenju na sigurno mesto nestalih ili povreeđenih ljudi.

Od učesnika se očekivalo da imaju veoma dobro fizičko stanje, jer je njihovo putovanje opisalo brojne kilometre u planinskim sredinama.

Novi element ovog kursa bio je i tehnika preživljavanja u hladnim planinskim atmosferskim uslovima. Studenti su upoznati ne samo o tome kako rade u ovom okruženju, već i kako razumeti i zaštititi okruženje u kojem rade.

Kako bi se osiguralo da se učesnici prepletaju s poznavanjem drugih nacija koji traže spasilačke timove u planinama, naučili su se i međunarodnih procedura i praksi za pretraživanje i spašavanje, kao što je korišćenje helikoptera za lokaliziranje  i vađenje žrtava.

Uspeh u ovoj obuci kvalifikuje kandidate ne samo za učestvovanje u kursu, već i za vodeće sposobnosti timova za potragu i spašavanje

   

 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31