Ministar KBS-a Rrustem Berisha izražava svoje čestitke za prazniku Fiter Bajrama

Svim pripadnicima MKBS-a i KBS-a, lokalnim i međunarodnim prijateljima i saradnicima islamske vere

ČESTITAM  FITER  BAJRAM,  SA PUNO ZDRAVLJA, SOLIDARNOSTI  MEĐU LJUDIMA,  MIRA, USPEHA, POŠTOVANJA  I LJUBAVI  U VAŠIM PORODICAMA

Rrustem BERISH
Ministar za Kosovske Bezbednosne Snage 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31