FADIL HAXHI GASHI - Zamenik Ministra

BIOGRAFIJA

Datum Rođenja: 10.06.1968

Mesto Rođenja: Qupevë, Opština Klinë

Bračni status:
Oženjen – Otac od 5 deteta.

Profesionalno obrazovanje: Policijska Akademija 1984-1988 – Pravni Fakultet – Pravnik 2005-2008.Dužnosti, Institucionalni pozicije i političke aktivnosti

2013 -             Član Skupštine u Opštinu Klina.
2010 -2013      Predsedavajući Skupštine u Opštinu Klina.
2006 -             Član Generalnog Saveta LDK-a.
2006               Šef Ogranak LDK-a u Klinu.
2004 - 2007     Član Parlament Kosova i član Funkcionalnog Komisije za Bezbednost.
2004 - 2007     Zamenik Izvršni Direktor u Opštini Klina.
2003 - 2007     Direktor Civilne Zaštite i Emergencije u Opštini Klina.
2004 - 2006     Ogranak Sekretar LDK-a u Klini.
2001- 2003      Član Skupštine Opštine Klina.
1999 -             Član Predsedništva LDK-a Ogranak u Klini.
1998 - 1999     Komandant Oslobodilačke Vojske Kosova u Klini – Region Sverkë.
1990 - 1998     Učitelj u osnovnoj školi “Emin Duraku” u Sverkë, Klina.
1988 - 1990     Sekretar Unutrašnjih Poslova u Malishevo.
1984 - 1988     Policijska Akademija u Vushtrri.

 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30