Prof. Dr. Haki Demoli - Ministar Ministarstva za Kosovske Snage Bezbednosti

Biografija
Datum rodenja, 17. 02. 1963
Mesto rodenja, Priština

2014 - Ministar Ministarstva za Kosovske Snage Bezbednosti
2014 - Poslanik petog zakonodavnog tela Skupštine Republike Kosova
2011 - 2014 - Poslanik cetvrtog zakonodavnog tela Skupštine Republike Kosova, ujedno i Predsednik Komisije za Izborne Reformacije, clan Komisije za Zakonodavstvo i clan Odbora za Nadgledanje Kosovske Agencije za Inteligenciju.
2010 - Ministar Pravde Vlade Republike Kosova
2007 - Strucnjak zadužen za izradu Zakona o Sprecavanju Pranju novca , Zakon o Sportu itd.
2005 - 2008 - Clan Upravnog Odbora  Univerziteta Prištine
2003 - 2004 - Clan ekspertskog tima za Reformu Kosovskog Sudskog Sistema 
2003 - 2010 - Direktor nevladine organizacije “Pravni Centar Kosova”
2001 - Doktor pravnih nauka, disertacija: “Terorizam i borba protiv njega ”
2000 - 2008 - Podpredsednik Fudbalskog Saveza Kosova  
1999 - 2003 - Predavac predmeta : “Pravna Pitanja” u školi Policijske Službe Kosova u Vucitrnu
2002, 2008, 2012 - Saradnik, predavac, profesor asistent, vanredni profesor, i redovni profesor na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Prištini
1995 - Magistar pravnih nauka, rad: “Otkrice i borba protiv ekonomskog kriminaliteta, sa posebnim fokusom na teritorij Okružnog Suda Prištine, za period vremena :1979-1988”.
1987 - Asistent predmeta: “Kriminalistika” na Pravnom Fakultetu Univerziteta Prištine
1986 - 1987 - Sudski pripravnik u Okružnom Sudu u Prištini
1985 - Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini

Objavljene knjige:
“Terorizam” - Priština, decembar 2002.
i “Ubistva na posleratnom Kosovu” – mart 2006.
“Ekonomski kriminalitet na Kosovu osamdesetih”-Priština 2009.

Strani jezici:
srpsko-hrvatski
engleski

Oženjen, otac troje dece
 

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30